I n t é z z e   ü g y e i t   e l e k t r o n i k u s a n !
 

 
Az önkormányzati elektronikus ügyíratkezelési rendszert (ASP) igénybe vevő települések az E-önkormányzat portálon keresztül biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat.
 
Erre a linkre kattintva elolvashatja a szolgáltatás elemeit, igénybevételének feltételeit.
 
Ezen a linken a tájékoztatóhoz tartozó magyarázó táblázatot találja.